Rumunsko

Rumunsko je přímořský stát ležící v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově. Jeho sousedy jsou Ukrajina, Moldávie, Maďarsko, Srbsko a Bulharsko. Východ země je omýván Černým mořem.

Rumunsko - pláž u Černého mořeStátním zřízením je Rumunsko republikou, kde žije více než 22 milionů obyvatel. Hlavním městem a zároveň politickým, kulturním i obchodním centrem je Bukurešť. Oficiálním jazykem je rumunština, která je velmi podobná italštině nebo francouzštině. Proto se zde dohovoříte i těmito jazyky. S mladší generací zase můžete mluvit převážně anglicky nebo německy. Domluvíte se tu ale také rusky.

Panuje zde vnitrozemské podnebí, které je docela podobné tomu našemu. Ale vzhledem k tomu, že Rumunsko leží přece jen víc na jihu, je zde průměrná teplota o něco vyšší. Rumunsko patří mezi ty státy, kam můžete vyrazit na dovolenou v zimě na hory a v létě k moři. Většina povrchu je hornatá, jsou zde četná pohoří a na většině území rostou husté lesy. Turisty ale nejvíc tráví dovolenou v přímořské oblasti. Většina území je pokryta pohořími rumunských Karpat. Nejznámější částí je pohoří Transilvánie, kde měl své oběti vraždit hrabě Drácula.

Rezervujte si letenku do Rumunska ještě dnes!

Historické studie dokazují, že tato oblast byla osídlená už v době kamenné. Kolem roku 2000 př. n. l. se zde usadili Dákové, které vystřídali Keltové. V 6. -7. století se tu usadili Slované. Od 10. století připadla některá území Osmanské říši, další zase Uhersku. Následující roky znamenaly pro zemi boje o území, a to především proti Turkům. Nejznámějším bojovníkem byl kníže Vlad Tepes, který byl znám svou krutostí, například tisíce svých nepřátel nechal nabodnout na kůl. Tento kníže se stal předlohou hraběte Dráculy.

Rumunsko - Sedmihradsko - město SibiuNezávislost vyhlásila země v roce 1877. Pár let po konci druhé světové války byla svržena monarchie a došlo k vyhlášení lidově demokratické republiky a od té doby se v zemi začal budovat socialismus. Během vlády prezidenta Ceausesca došlo k izolaci celé země, pro kterou tato vláda znamenala jen utrpení a bídu. Komunismus byl v zemi svržen v roce 1989, prezident i s manželkou byli zatčeni a popraveni. Země se ovšem dodnes dostává z jeho politiky. Rumunsko je dnes členem NATO a v roce 2007 vstoupilo také do EU.

Vyberte si ubytování v Rumunsku podle svých představ!

Díky své bohaté a zajímavé historii patří Rumunsko mezi nejrozmanitější evropské země. Vzhledem k tomu, že část země patřila pod Osmanskou říší a druhá byla ovlivněna křesťanskou vírou, mohou vám i dnes oblasti jako Sedmihradsko a Dobrudža připadat natolik odlišné, jako byste snad byli v jiné zemi. V oblasti Sedmihradska si během procházek městy můžete připadat jako na Malé Straně, zatímco oblast Dobrudža, někdy nazývána jako „okno do Levanty“ je spíše Orientální. Za návštěvu kromě přímořských letovisek a rumunských hor jistě stojí i mnohá města a vesnice nebo místní vyhlášené lázně.

© Copyright 2019 | Rumunsko | www.eurorumunsko.cz
Provozuje: TravelBees.cz